CT Invent se zabývá vyhledáváním příležitostí a investicemi v oboru zajímavých
a specifických IT řešení